About

33333333fjfgkwj’elrgjlke
Rigtupiut;oirt;jj
Lkrjglrj;igk;’r
——————-and here we are! The cyber space agora.
Once again I am to face the world in a duel.
Writing  for dailies in the past I kept trumping  at ease,
my weekend tales against the week worth of news.
News paper pages in a pas des deux on a SoHo street
Making  any war  elections  tsunami pale
Stale by comparison,
——————-the pen the difference.
——————-Now, let me tell you
What you find here on my blog page. Though by sound
Word blog invites blah blah blah
Blog as an order to blah
You will waste no time on blahing here.
An art magazine yes paintings drawings
Illuminations as I call them of current shows poetry
Meditations on the questions of the day and age
Novels plays to pick by theaters
Talking with and to the past
Horoscope
All coming from brush and pen held by one
And the same hand – mine.
The column reads in two languages,
English and Polish.
——————-Welcome. Witam.
Zdrastwojtie.  Buona Sera. Handel’s sarabande on WQXR
Sets the tone and rhythm.

————————————–NYC
————————————–19 VII ‘11
————————————–Jacek Gulla

33335spvjpovjn bp0A
OSNXUFpmondfub z9ddfupzl
Jv xnocbe
——————-noi i jesteśmy na miejscu!
Agora w cybernecie.
To już po raz drugi staję do pojednynku ze światem.
Pisząc przez lata do dzienników byłem bez trudu górą,
Moje weekendowe przypowiastki versus  wiadomości tygodnia.
Stronice gazety w pas de deux na ulicy w SoHo
Zaćmiewają wojny wybory tsunami krachy,
pióro różnicą.

Po raz drugi!
Więc niech ci powiem, gdziekolwiek i kimkolwiek jesteś,
Co znajdziesz w moim blogu.
Chociaż słowo blog sugeruje dzwiękiem blah blah,
U mnie na blah blah nie zmarnujesz  ciekawości.
Magazyn z poezją, owszem,  obrazy, recenzje wystaw,
Medytacje nad pytaniami dnia i wieku,
Fragmenty powieśc, sztuki
Z nadziejami na scenę,
Horoskop
——————-a wszystko to z pędzla i pióra jednej
i tej samej ręki – mojej!
Po Angielsku i Polsku.
Więc Witam Welcome  Zdrastwojtie Buona Sera Hey!
Sarabanda Haendla na WQXR
Podaje ton i rytm.

————————————–NYC
————————————–19 VII ‘11
————————————–Jacek Gulla

Advertisements