“PARADISE LOST” ILLUMINATED

by Jacek Gulla

 

“PARADISE LOST” ILLUMINATED

Full of air they are collectors who for art purity’s sakes
Never commission what they are after
How for example my brush sees light across times
So getting Milton’s Paradise Lost for task inspiration

Is a challenge worth every minute of past edu hardships
Human fate in this epic is a sorry lot
At mercy of Powers deep outside the stage of learning
The battle of Angelic vs Infernal order over the first conjugal bed

I opted to cast it in glow of childhood fable
And such is exactly my first curtain on the sacred tale
Adam Eve Serpent Scull Red Salamanders by the Brook
All one audience for the Eye Divine when in skies it shone

The trick is the line I quote – “to wage by force or guile
Eternal War irreconcilable, to our great Foe” –
As it can well be declared by any
Of two parties to everlasting Conflagration

Scissors and brush took me for ride with the second take
Tools the musty fable cut in alarm urgency
“and heer Archangel paus’d, between the world destroy’d
And the world restor’d” what choose you seed of sin

Not a real choice as it turns out with the final close up
Old blind poet’s face seventy seven question marks in spasm
When dots connect Gabryel and Belzebub Orgasm and Agony
Gratitude and Wear are one close circuit cause and effect wreath

“when I alone seemed in thy Word erroneous to dissent from all”

 

„PARADISE LOST” ILUMINOWANY

Śmieszą kolekcjonerzy co w imię czystości Sztuki
Nigdy nie zamówią interesującego ich tematu
Jak mój pędzel widzi dajmy na to światło w tajniach czasu
Więc gratki jak ta ilustracje do Raju Utraconego Miltona

Cieszą jak cieszy warta trudów wycieczka
Człowiek w tym poemacie to tragiczna igraszka
Potęg spoza wąskiej sceny poznania
Bitwę Aniołów i Diabłów nad łożem pierwszej pary

Pokazać chciałem jak w teatrzyku baśń dzieciństwa
I taka właśnie jest pierwsza z mych trzech miltonowskich odsłon
Nadzy Prarodzice Wąż Czaszka Salamandry nad Ruczajem
Oku Opatrzności za widownię gdy się na niebiesiech władne otworzyło

Sztuczka o jaką się tu pokusiłem to cytat
„podstępem i siłą Wojnę Wiekuistą toczyć bezlitośnie
Przeciw wielkiemu naszemu Wrogowi” jako że
Może on pochodzić z ust każdej ze stron w Konflagracji

W drugim akcie zdałem się na pędzel i nożyce
A te baśni z lamusa dały życie alarmującego wyboru
„i tu Archanioł zatrzymał się między tym co niszczyć a co chronić
Przed którym w biblijnych wymiarach stoi dziś światowy widz

Wybór pozorny jak się okaze w ostatnim zbliżeniu
Starość ślepego poety to spazm siedemdziesięciu siedmiu znaków zapytania
Kiedy pojmuje że Paradiso i Inferno Orgazm i Agonia Wdzięczność i Udręka
To wieniec skutków i przyczyn zamknięty naczynia połączone

„kiedy ja samotny w twym Słowie za treściążną błądziłem niż inni”

Advertisements